Snika.se har flyttat!

Snika.se har flyttat!

Driften av snika.se har flyttats till en annan leverantör och under övergången till den nya leverantören finns snika.se att tillgå på https://snika.azurewebsites.net/.